KLIQ Academy

Welkom op de e-learning pagina van KliQ. Je kan op deze pagina verschillende e-learning modules terugvinden die telkens verschillende thema’s en contexten behandelen rond gender en seksuele diversiteit. Het is aangeraden om te starten met de e-learning: “Het ABC van SOGIE, alles wat je moet weten over gender en seksuele diversiteit.” We voegen op regelmatige basis nieuwe e-learnings toe. Wil je meer achtergrondinformatie of wil je een vorming aanvragen? Dan kijk je best op kliqvzw.be

E-learnings

Gratis

Duurzaamheid en LGBT inclusie

De Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen - SDGs) zijn essentieel voor bedrijven: om beter te presteren, actueel te blijven je peers te overtreffen. Hetzelfde geldt voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De kernboodschap van de SDGs is namelijk “leave no one behind”, laat niemand achter. Ze bieden dus de ultieme kans om tegelijk aan duurzaamheid én LGBT-inclusie te werken.

Lees meer...

Gratis

De begeleiding van transjongeren door het CLB

In deze e-learning trachten we eerst en vooral een algemeen kader te geven over het transthema binnen het CLB. We doen dit aan de hand van drie partijen: de transjongere, de ouder(s) of voogd(en) en het schoolteam. Daarnaast reiken we enkele (praktische) handvaten aan.

Lees meer...

Sustainability and LGBT inclusion

The Sustainable Development Goals (SDGs) are essential for businesses that want to improve their performance, keep up with others and outperform their peers. The same goes for inclusion with regard to sexual orientation and gender identity. As the key principle of the SDGs is “leave no one behind”, they offer the ultimate opportunity to work on sustainability ánd LGBT inclusion at the same time.

Lees meer...

Gratis

Het ABC van SOGIE, alles wat je moet weten over gender en seksuele diversiteit.

Deze module is een basisvorming over gender en seksuele diversiteit. Na het volgen van deze module heb jij alle basiskennis over LGBTI in handen.

Lees meer...