Alle e-learnings

Je kan op deze pagina verschillende e-learning modules terugvinden die telkens verschillende thema’s en contexten behandelen rond gender en seksuele diversiteit.

Gratis

PREVENT (Nl)

Deze e-learning zal je voorzien van informatie over hoe je van je werkplek een LGBTI-inclusievere werkplek maken! Alsook belangrijke informatie over diversiteit en inclusie.

Gratis

SOT – e-learning: LGBTI 101 (NL)

In deze e-learning leer je alles over het thema gender en seksuele diversiteit, bestudeer je de genderkoek en doorloop je verschillende oefeningen. Deze e-learning maakt deel uit van het Europese project School’s Out (SOT). Dit project heeft als doel scholen te helpen inclusiever te worden, waardoor LGBTI en gender non-conforme leerlingen zich comfortabel en veilig voelen op school.

Gratis

Let’s Go By Talking (BE/NL)

Welkom bij de LGBT e-learning over het gebruik van herstelrecht bij slachtoffers van anti-LGBT haatmisdrijven! Na het afronden van de training weet je hoe je met een meer herstelgerichte aanpak slachtoffers van anti-LGBT haatmisdrijven kan helpen.

Gratis

SOT – e-learning: Over het LGBTI-thema, culturele verschillen en religie (NL)

In deze training komen verschillende aspecten aan bod over hoe je gesprekken over LGBTI-onderwerpen aanpakt, hoe je ervoor zorgt dat je leerlingen zich veilig voelen en dat de dialoog een constructief gesprek is. Deze e-learning maakt deel uit van het Europese project School’s Out (SOT). Dit project heeft als doel scholen te helpen inclusiever te worden, waardoor LGBTI en gender non-conforme leerlingen zich comfortabel en veilig voelen op school.

Gratis

Duurzaamheid en LGBT inclusie

De Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen - SDGs) zijn essentieel voor bedrijven: om beter te presteren, actueel te blijven je peers te overtreffen.
Hetzelfde geldt voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De kernboodschap van de SDGs is namelijk “leave no one behind”, laat niemand achter. Ze bieden dus de ultieme kans om tegelijk aan duurzaamheid én LGBT-inclusie te werken.

Gratis

De begeleiding van transjongeren door het CLB

In deze e-learning trachten we eerst en vooral een algemeen kader te geven over het transthema binnen het CLB. We doen dit aan de hand van drie partijen: de transjongere, de ouder(s) of voogd(en) en het schoolteam. Daarnaast reiken we enkele (praktische) handvaten aan.

Gratis

Het ABC van SOGIESC

Deze module is een basisvorming over gender en seksuele diversiteit.
Na het volgen van deze module heb jij alle basiskennis over LGBTI in handen.