модул 1A

Добре дошли в първия онлайн обучителен модул!

След като преминете през този модул ще имате познания за ЛГБТИ терминологията и нуждите на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Този модул е разделен на два подмодула. Първият подмодул предлага основна информация за ЛГБТИ общността, нейната терминология и престъпленията от омраза. Вторият подмодул предоставя информация за правната и социална ситуация на ЛГБТИ хората във вашата страна. Тук ще намерите преглед на темите, засегнали в този модул

В този подмодул ще научите повече за значението на ЛГБТИ терминологията и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Моля, продължете с първото упражнение.