модул 2A

Добре дошли във втория модул на това онлайн обучение!

В края на този модул ще имате познания за философията и ползите от възстановителното правосъдие. Този модул е разделен в два подмодула.

Първият подмодул предлага информация за произхода, принципите и ценностите на възстановителното правосъдие (ВП). 

Вторият подмодул предоставя информация за правната рамка около възстановителното правосъдие, възможностите и достъпността до ВП във вашата държава.