модул 2B

В този модул ще научите повече за правилата и законодателството, свързано с ВП, и за организациите, които предлагат възстановителни програми. Предоставената тук информация ще бъде свързана основно с Европа и България. В случай, че искате да научите повече за ситуацията в останалите държави, които участват в този проект, може да изтеглите всички информационни материали на английски език в края на този модул.