Видове ВП

Вече имате представа какво означава ВП. Сега искаме да ви заведем стъпка напред във възстановителни подход като ви покажем различните видове ВП. Прочетете следващия документ.

Процесът на възстановителното правосъдие е гъвкав и може да приеме много форми. Основните форми ще бъдат разгледани накратко.

При медиацията между жертва-нарушител, жертвата и нарушителят влизат в разговор с помощта на обучен фасилитатор. Жертвата и нарушителят могат да се срещнат директно, лице в лице или индиректно, например чрез изпращане на писма или комуникация помежду си чрез фасилитатора. Процесът трябва да бъде безопасен и за двете страни и нарушителят трябва да приеме или да не отрича отговорността за престъплението.

Конферирането в общността и семейните групи е фокусирано върху събирането на жертвата, нарушителя и техните семейства заедно, а понякога и общността. Страните ще участват в професионално фасилитиран процес, за да идентифицират желания резултат, да се справят с последиците от престъплението и да проучат начини да предотвратят рецидив. Тази форма на възстановително правосъдие се използва именно за изправяне на нарушителя пред последиците от неговото поведение и за възстановяване на щетите. Включвайки мрежата на нарушителя, конферирането помага да се гарантира, че нарушителят следва договорените резултати.

В кръговете за присъди жертвата, нарушителят, семейството им, а също и съдията, полицаите и прокурорът седят заедно в кръг, един срещу друг. Кръгът се използва за постигане на консенсус относно най-добрия начин за разрешаване на конфликта. Нуждите на жертвата, защитата на общността и наказанието, и реабилитацията на нарушителя биват взети предвид. По принцип тази форма на възстановително правосъдие е достъпна само в случай, че нарушителят се признае за виновен и се провежда в рамките на наказателноправната процедура.

 

Миротворческите кръгове се използват за излекуване на повредени взаимоотношения и възстановяване на хармонията в общността. Непосредствените страни в конфликта седят в кръг заедно с обучен миротворец. Причините за конфликта се обсъждат, страните се опитват да разрешат конфликта и да насърчат изцелителния процес, както и да помогнат на участниците да избегнат бъдещи проблеми.

Възстановителната пробация означава, че нарушителят и съдът сключват договор. Съдът прекратява наказанието, ако нарушителят спазва определени възстановителни условия. Нарушителят компенсира, отправяйки извинения директно към общността и към своите жертви за накърняващите си действия, така е по-малко вероятно да извърши повторно нарушение.