Въведение към ВП

Какво знаете за възстановителното правосъдие? Ако сте чували за него преди, напишете какво смятате, че означава.

Следващото видео предоставя основна информация и въведение във възстановителното правосъдие.