Доказателства за ползите от ВП

Вероятно се чудите какви са резултатите от възстановителното правосъдие. Има многобройни доказателства, че ВП може да бъде от ползва за хората, засегнати от престъпления

Изследователи многократно са изучавали доказателствата за ефективността на ВП. Те изследват как и кога участват различните страни, какъв е опита им по времена процеса и какви са резултатите.

Жертвите и извършителите искат да участват в процеса

Жертвите искат да се срещнат с извършителя, за да зададат своите въпроси, да потърсят възстановяване, да се излекуват от преживяното и да предотвратят повторно престъпление. Извършителите искат да се включат в процеса, за да възстановяват вредата, която са нанесли и да изразят разкаяние. Понякога извършителите се включват, за да избегнат съдебно преследване. Общността подкрепя жертвата и насърчава извършителя да поеме отговорност.

Жертвите и извършителите имат много по-задоволителен опит с правосъдието

Както вече знаете, възстановителният процес успява да ангажира по-активно жертвата и извършителя, отколкото традиционната правосъдна система.

Нуждите и интересите на жертвите са взети предвид. Извършителите също вярват, че са третирани по-честно, отколкото при традиционното правосъдие. И двете страни асоциират ВП със справедливо третиране.

ВП спестява пари

ВП намалява разходите от рецидив. Медиацията жертва-извършител отнема една трета от времето, което отнемат другите случаи. Доказано е, че срещата с извършителя може да намали симптомите на посттравматичен стрес у жертвите. Освен това може да бъде терапевтично за членовете на семейството на жертви на убийства. Подобни дългосрочни ефекти върху здравето може да намалят здравните разходи.

Възстановителният процес води до позитивни резултати

Множество проучвания показват, че възстановителното правосъдие води до поне 85% задоволеност сред жертвите и намалява страха от бъдещи нападения. Допълнително, ВП намалява рецидивизма и повишава спазването на наказателните мерки от страна на извършителя.

Помислете за конфликтите, които сте имали. Има ли ситуации, в които смятате, че възстановителното правосъдие е щяло да бъде от полза? Защо? Защо не?

Ако не можете да се сетите за ситуация, може да помислите за конфликти, които са имали ваши близки. Дали възстановителното правосъдие щеше да бъде подходящ подход?

В тази таблица UNODC са изброили ползите, които програми за възстановително правосъдие носят както извършителя, така и жертвата