Желание за докладване

Докладването на престъпления от омраза допринася да се признае сериозността на проблема. Затова е изключително важно да помагаме на жертвите да докладват. Въпреки това много жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза не докладват.

Помислете за поне три причини, поради които ЛГБТИ човек не би докладвал анти-ЛГБТИ престъпление от омраза.

Моля, прочетете инфографиката, която предоставя преглед на основните причини жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза да не докладват.