край

Поздравления! Завършихте модул 2 от това онлайн обучение.

Надяваме се, че сте придобили нови познания за философия и ползите от възстановителното правосъдие, както и за принципите и ценностите, които са нужни на фасилитатора на възстановителен процес. Получихте и основна информация за правната рамка в ЕВ и в България. Надяваме се това да ви е накарало да се замислите за различните начини, по които може да бъде раздавано правосъдие и за възможностите да се повиши достъпността до възстановително правосъдие във вашата страна.