ЛГБТИ организации

В България има няколко организации, които активно промотират приемането на ЛГБТИ хората в обществото, както и предлагат психологическа и правна подкрепа на ЛГБТИ хора.

Кои ЛГБТИ организации в България познавате?

Организации, предоставящи подкрепя за ЛГБТИ в България

Фондация “Ресурсен център Билитис”

Билитис е ЛГБТИ организация с феминистки подход, която осъществява разнообразни дейности в сферата на изграждане на общност, провеждане на информационни кампании, проучвания, обучения и застъпничество. Организацията фасилитира 4 групи за взаимопомощ и предоставя психологическа подкрепа на ученици, преживели тормоз в училище през онлайн платформата Live Without Bullying. Съ-организатор на София Прайд и мениджър на Rainbow Hub.

Фондация ГЛАС

ГЛАС е ЛГБТИ организация, която работи в сферата на изграждане на общност, провеждане на информационни кампании и застъпничество с богата експертиза в медийната работа. Фондацията е създател на най-известното общностно списание в България www.HUGE.bg и на онлайн платформата за докладване на престъпления от омраза www.tolerantni.com. Съ-организатор на София Прайд и мениджър на Rainbow Hub.

Младежка ЛГБТ организация “Действие”

Действие е ЛГБТИ организация, която работи в сферите на обучение, застъпничество, стратегически дела и предоставяне на правна помощ. Действие развива национална мрежа за предоставяне на безплатна правна помощ на ЛГБТИ хора, включително жертви анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Съ-организатор на София Прайд и мениджър на Rainbow Hub.

Single Step

Single Step е ЛГБТИ организация с фокус върху предоставянето на психологическа помощ на ЛГБТИ младежи чрез онлайн чат и на техните родители чрез гореща телефонна линия. Организацията работи и в сферата на ХИВ превенция и сексуално здраве.

Фондация Айвър

Айвър работи в сферата на сексуално здравей за гей мъже. Организацията създава информационни кампании, насърчава тестването за ХИВ и СПИ и информирането на гей мъжете и ЛГБТИ хората на тема сексуално здраве.