Национална правна рамка

В предишния текст научихте за възможностите за ВП в Европейския съюз. Прочетете следващия текст, за да научите повече за националната правна рамка в България.

Национална правна рамка за възстановително правосъдие в България

В България няма правна рамка за ВП. Един от опитите да се създаде закон, базиран на принципите и ценностите на ВП е Законопроектът за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, публикуван за обществено обсъждане през 2016. Законопроектът беше спрян заради множество възражения и липса на съгласие в общественото обсъждане. Важна стъпка напред е включването на ВП в Стратегията за реформа и развитие на съдебната система на Министерство на правосъдието. Въпреки че по време на доклада за прилагането на стратегията през 2019 нямаше информация за ВП, неговото включване в документа е голяма стъпка напред. Приемането на Препоръката на Комитета на министрите към държавите-членки относно възстановителното правосъдие по наказателноправни въпроси  даде нов тласък както за развитието на възстановителната общност, така и за оказване на влияние над държавните политики в сферата.

Основни правни двигатели за прилагане на ВП (в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза)

В момента възстановително правосъдие не се прилага в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Основният двигател това да се случи в бъдещето е желанието на ЛГБТИ организациите и специалистите в сферата на ВП, включително и правни специалисти като съдии и адвокати, да работят в посока промяна на законодателството.

 

Основни правни пречки пред прилагането на възстановително правосъдие (в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза)

Основната правна пречка за прилагането на ВП в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза е фактът, че и двете явления остават невидими и нерегулирани в настоящата правна система. От една страна анти-ЛГБТИ престъпленията не са признати, регистрирани и разследвани като такива, а от друга, няма конкретно законодателство, което да адресира прилагането на ВП в случаи на престъпления от омраза или изобщо.