Принципи и ценности

Както видяхте, ВП е алтернативен подход за справяне с престъпления и конфликти. ВП е различна перспектива към правосъдието и затова е базирано на различни принципи и ценности от наказателната правосъдна система. В тази част от обучението ще научите повече за принципите и ценностите на ВП.

Цели и ценности

Както вече знаете, възстановителното правосъдие (ВП) е начин за реагиране на престъпления, конфликти и несправедливост. ВП е за справяне с основните причини на един конфликт. Възстановителният подход е подходящ за справяне с много видове нарушители и престъпления, включително леки и тежки престъпления. Въпреки че възстановителното правосъдие може да бъде използвано в различни форми и за различни престъпления, то се основава на някои общи цели, принципи и ценности. Основите цели на програмите за възстановително правосъдие са:

 • Подкрепа на жертвите, даване на глас и насърчаване да изразят своите нужди.
 • Поправяне на отношенията, повредени от престъплението.
 • Денонсиране на престъпното поведение като неприемливо и утвърждаване на ценностите на общността.
 • Свързване на нарушителя и жертвата
 • Насърчаване на участниците да поемат отговорност, особено нарушителите.
 • Идентифициране на възстановителните резултати и отстраняване на вредата, причинена от престъплението.
 • Намаляване на рецидив чрез насърчаване на промяна у нарушителите и улесняване на реинтеграцията им в общността.

В процеса на възстановително правосъдие ценностите са много важни. Такива ценности са например:

 • Безопасна среда са всички участващи страни
 • Фокус върху вредите и възстановяването
 • Активно и доброволно участие както от страна на жертвата, така и от тази на нарушителя
 • Уважение
 • Честност
 • Чувство за справедливост
 • Зачитане на човешкото достойнство/предотвратяване на вторична виктимизация

Възстановително правосъдие и наказателно правосъдие

Възстановителното правосъдие може да се използва в различни моменти, както в рамките на системата за наказателно правосъдие, така и извън нея. Възстановителният подход обаче може да се използва и във връзка с традиционния наказателен процес и неговите санкции. В някои страни възстановителното правосъдие се прилага на различни етапи от наказателното производство.

Достъпност на ВП

Прилагането на възстановително правосъдие в Европа е все още ниско (2-12%).

Това изображение представя визуално възстановителното правосъдие. Разгледайте то внимателно.

Опишете със свои думи философията на ВП като използвате цветето