Социална рамка

В допълнение към законодателството е важно да оценим и нивата на социално приемане. В следващия текст ще научите повече него и за инициативите, които целят да промотират приемане на ЛГБТИ хората и защитата им престъпления от омраза във вашата държава.

Социално приемане на ЛГБТИ в България

В България наблюдаваме спад в социалното приемане на ЛГБТИ хората, който ясно може да види при стравнение на резултатите от ЛГБТИ Евробарометъра от 2015 и 2019. Според Евробарометър 2019, българското общество показва някои от най-ниските нива на приемане на ЛГБТИ в ЕС. Например, само 39% (51% през 2015) са напълно съгласни че гей мъжете, лесбийките и бисексуалните хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните и само 12% (29% през 2015) смятат, че трансджендър и транссексуалните хора трябва да имат възможността да сменят документите си, за да отговарят на половата им идентичност. Поради липсата на законодателство, което криминализира анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза, няма официална статистика за броя ЛГБТИ-фобски нападения в страната.

Инициативи промотиращи приемането на ЛГБТИ в България

Българските ЛГБТИ организации провеждат непрекъснато информационни кампании и дейности, които с цел повишаване на общественото приемане и разбиване на стереотипите за ЛГБТИ хората. София Прайд е най-голямото събитие, което дава видимост на общността. Прайд се провежда всеки юни и е съпътстван от богата програма от кампании, събития и медийно присъстие, целящи да повишат видимостта и приемането на ЛГБТИ хората сред обществото.

Инициативи, подкрепящи ЛГБТИ хората от престъпления от омраза

Билитис, ГЛАС и Действие са трите ЛГБТИ организации, които обединяват сили в борбата анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Организациите провеждат обучения за силите на реда и за правни специалисти за работа с анти-ЛГБТИ престъпления от омраза, а междувременно работят с общността, за информират ЛГБТИ хората за техните права в случаи на дискриминация, реч на омраза и престъпления от омраза чрез информационни кампании, събития и ресурси. Билтис стартира информационната платформа www.safetobe.eu/bg/, ГЛАС поддържа платформата за докладване www.tolerantni.com, а Действие предоставя безплатна правна помощ.