Създаване на правосъдие

ВП е различен начин да се създава правосъдие. В тази част ще научите повече за това какво означава правосъдие, според философията на ВП, но също и как ВП гарантира, че ще бъде раздадено правосъдие.

Правосъдие може да се раздава по повече от един начини. В това обучение научихте, че ВП е алтернативен подход на конвенционалната система на наказателно правосъдие, която е фокусирана повече върху наказанието.

Разгледайте списъка с характеристики и се опитайте да ги свържете със съответната перспектива за правосъдие (наказателно или възстановително).