Bewijs

Misschien vraag je je af wat de resultaten van het herstelrecht zijn? Er is sterk en consistent bewijs dat mensen die schade hebben geleden door misdaden, profijt hebben van het herstelrecht.

Onderzoekers hebben veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het herstelrecht. Zo is onderzocht of en wanneer partijen deelnemen, hoe zij het proces beleven en wat de uitkomsten van zijn. De belangrijkste resultaten staan hieronder opgesomd.

Slachtoffers en daders willen deelnemen aan een herstelrecht procedure  

Slachtoffers willen daders ontmoeten om ze vragen te stellen, te herstellen van het misdrijf én om een herhaling van het misdrijf te voorkomen. Daders willen graag mee doen om de schade die zij hebben veroorzaakt te herstellen en om hun excuses te kunnen maken. In sommige gevallen wil de dader meedoen om veroordeling te voorkomen of een deal te kunnen sluiten over de vervolging. Wanneer de omgeving op de hoogte is van de daad, kan deze het slachtoffer steunen en de dader overhalen om verantwoordelijkheid te nemen.

Slachtoffers én daders zijn meer tevreden over hun ervaring met het rechtssysteem  Zoals je eerder hebt gelezen, worden slachtoffers en daders meer betrokken bij het herstelrecht dan bij het traditionele strafrechtsysteem. Er wordt met de behoeftes en belangen van het slachtoffer rekening gehouden. Daders geloven ook dat zij in eerlijker worden behandeld. Beide partijen associëren het herstelrecht met een eerlijkere behandeling.

 

Het herstelrecht bespaart geld

Ten eerste verlaagt het herstelrecht de kosten die gepaard gaan met recidive. Daarnaast neemt een zaak waarbij er gekozen wordt voor  slachtofferdaderbemiddeling, slechts een derde van de tijd in beslag in vergelijking met een zaak waarbij er niet bemiddeld wordt. Een ontmoeting tussen dader en slachtoffer verlaagt de post-traumatische stress symptomen van het slachtoffer. Ook voor nabestaanden kan het herstelrecht therapeutische voordelen bieden. Dit kan op de lange termijn zorgen voor lagere zorgkosten.

Herstelrecht heeft positieve gevolgen

Onderzoeken laten consequent zien dat het herstelrecht op zijn minst voor 85% tevredenheid zorgt bij slachtoffers. Daarnaast verkleint het de angst voor verdere schade bij het slachtoffer. Ook verkleint het recidiverisico bij daders en verhoogt het de kans dat de dader zijn schadevergoeding betaalt in vergelijking met het traditionele strafrechtsysteem.

Ga na welke conflicten je hebt gehad. Zijn er bepaalde situaties waarin je denkt dat het herstelrecht jou misschien wel had kunnen helpen? Waarom wel of waarom niet?
Wanneer je je geen situatie kan bedenken kan je ook denken aan conflicten die naasten hebben gehad. Zou het herstelrecht voor hen een optie zijn geweest denk je?

In de onderstaande tabel heeft het UNODC de voordelen voor zowel de dader als het slachtoffer opgesomd die zij kunnen ervaren na het deelnemen aan een herstelgericht programma.