Herstelrecht en organisaties

In Europa zijn er organisaties die het herstelrecht promoten, maar ook in jouw land zijn hierin organisaties actief.

Organisaties die herstelrecht aanbieden in België.

Moderator is een forum voor herstelrecht en bemiddeling. Ze helpen zowel slachtoffers als daders door alle nodige stappen die nodig zijn bij herstelrecht en/of bemiddeling. En bieden ondersteuning aan tijdens het proces.

https://moderator.be/

Unia is een organisatie voor gelijkheid, tegen discriminatie. Ze werken slachtoffergericht want zonder een eventuele melding van het slachtoffer kan Unia niet aan de slag. Ze gaan dan samen met het slachtoffer aan de slag en kijken wat eventuele stappen zijn die ze samen met het slachtoffer kunnen ondernemen. Een van die mogelijke stappen is een herstelgericht gesprek met de dader.

https://www.unia.be/

Centrum voor gelijkheid van Mannen en Vrouwen is net als Unia een herstelgerichte organisatie die aan de slag gaat van het moment dat er melding gedaan wordt van discriminatie. Dit als het gaat over discriminatie op basis van gender.

https://igvm-iefh.belgium.be/

Hier is geen specifieke organisatie voor, maar veel scholen integreren het idee van herstelbemiddeling bij hun leerlingen.