Herstelrecht organisaties

In Europa zijn er organisaties die het herstelrecht promoten, maar ook in jouw land zijn hierin organisaties actief.

Welke organisaties in jouw land ken je die het herstelrecht faciliteren?

Organisaties die herstelbemiddeling aanbieden/faciliteren in Nederland

Restorative Justice Netherlands (RJN) is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Naast het opbouwen van kennis, bevordert en ondersteunt het RJN de samenwerking tussen stakeholders, houdt zich bezig met het uitvoeren van projecten, onderzoek en andere activiteiten ter ontwikkeling en verbetering het herstelrecht voor zowel  theorie en praktijk. RJN biedt trainingen aan (zowel open als in-company) in het werken met het herstelrecht.

Perspectief Herstelbemiddeling is een stichting die het contact begeleidt tussen de direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een misdrijf, een (verkeers-)ongeval of bijvoorbeeld een medisch incident zijn. De voornaamste activiteit van de stichting is het faciliteren van slachtoffer-daderbemiddeling buiten de strafzaak om. Daarnaast verzorgen ze voorlichtingen en presentaties over bemiddeling op scholen, universiteiten en andere organisaties die hierin ge├»nteresseerd zijn.

Halt (Het ALTernatief) biedt een speciaal programma voor jeugddelinquenten. Wanneer jonge daders aan bepaalde selectiecriteria voldoen, wordt hen een training aangeboden die in zijn geheel is toegespitst op het type misdrijf en de criminologische behoeftes van de jeugdige dader. Het herstellen van het aangedane leed is een standaard onderdeel van elke training. HALT zorgt daarnaast ook voor voorlichtingsactiviteiten op scholen, sportclubs en (buurt)verenigingen.

Slachtofferhulp Nederland (SHN) Slachtofferhulp helpt slachtoffers door het geven van emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van de schade. SHN helpt slachtoffers van o.a. misdrijven, verkeersongevallen en rampen.

De Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) is een nationale organisatie met als voornaamste taak de belangenbehartiging van hun leden die slachtoffer-dader bemiddeling aanbieden in strafzaken. Daarnaast biedt de Vereniging ondersteuning en advies aan hun leden in complexe strafzaken, het aanbieden van trainingen voor professionals en het verzorgen van voorlichtingen over bemiddeling.