Introductie op herstelrecht

Wat weet je al van het herstelrecht?
In het geval dat je er nog nooit over gehoord hebt, wat denk je dat het herstelrecht inhoudt?

De volgende video’s geven een samenvatting en een introductie van en op het herstelrecht.