LGBT organisaties

Verschillende LHBT organisaties zijn actief in het promoten van LHBT acceptatie en seksuele diversiteit. Daarnaast bieden zij vaak hulp en support aan LHBT’ers, bijvoorbeeld op psychologisch en juridisch gebied.

welke organisaties ken je in jouw land die hulp verlenen aan LHBT’ers?

Organisaties die hulp en ondersteuning bieden voor LHBT in België  

Çavaria is een Vlaamse organsatie. Ze zijn de belangenbehartiger van LHBTI in België en een koepelorganisatie voor Vlaamse en Brusselse organisaties die werken rond LHBTI. De Waalse tegenhanger is Arc-en-ciel.
http://cavaria.be/
https://www.arcenciel-wallonie.be/

TIP (transgender Infopunt) is een organisatie die informative voorziet voor transpersonen en hun omgeving.
http://transgenderinfo.be/

Lumi is een organisatie die vooral met vrijwilligers aan de slag gaat om een veilige, online, plek aan te beiden voor LHBTI. Je kan er terecht met al je vragen, problemen, verhalen, … over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Dit kan volledig anoniem.
https://cavaria.be/wie-zijn-we/lumi   

Wel jong, niet hetero is een jeugdwerking voor jongeren die queer zijn. Het focust op het creëren van een veilige omgeving voor LHBTI-jeugd in Vlaanderen.
http://www.weljongniethetero.be/ 

Intersekse Vlaanderen is een organisatie voor intersekse personen. Het is een eerder nieuwe organisatie omdat er niet genoeg informative beschikbaar was voor intersekse personen. Ze willen als organisatie intersekse mensenrechten verdedigen.
https://www.interseksevlaanderen.be/

Merhaba is er voor iedereen al ligt de focus wel op LHBT met een religieuze achtergrond of een migratieachtergrond die een belangrijke rol heeft gespeeld in het LHBT ervaren. Bijvoorbeeld voor een jonge moslim die homo is.
https://www.merhaba.be/

Trotse ouders is een praatgroep voor ouders van LHBT-kinderen. Ze komen samen om hun verhalen en ervaringen te delen, maar ook om vragen te stellen waar ze het antwoord niet op weten.

Daarnaast zijn er in alle provincies regenbooghuizen te vinden die elk voor hun provincie aan de slag gaan om een meer inclusieve samenleving te maken voor LHBT.

Alle organisaties die gekoppeld zijn aan Çavaria kan je op de website vinden. https://cavaria.be/verenigingen