LHBT organisaties

Verschillende LHBT organisaties zijn actief in het promoten van LHBT acceptatie en seksuele diversiteit. Daarnaast bieden zij vaak hulp en support aan LHBT’ers, bijvoorbeeld op psychologisch en juridisch gebied.

welke organisaties ken je in jouw land die hulp verlenen aan LHBT’ers?

COC Nederland  komt sinds 1946 op voor de belangen van LGBTI’s. Ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie een sociale acceptatie van de LGBTI’s in Nederland en daarbuiten.  Het COC heeft daarnaast ook een speciale raadgevende status bij de Verenigde Naties.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is een belangenorganisatie die specifiek opkomt voor transgenders. Dit doet TNN onder andere via  voorlichting en beleidsadvisering. TNN ondersteunt individuele transgenders en stimuleert landelijke en lokale overheden tot het voeren van een emancipatiebeleid. Daarnaast bevordert  TNN de samenwerking met en tussen transgenders.

Stichting Ondersteboven zet zich in voor de zichtbaarheid, gelijke rechten  en empowerment van LGBTI+vrouwen Zij organiseren evenementen, genereren zichtbaarheid en  bevorderen onderling contact.

Bi+ ondersteunt de emancipatie van personen met meer dan een seksuele oriëntatie via voorlichting, belangenbehartiging, agendasetting en onderzoek.

Stichting Maruf is een kenniscentrum voor islam en seksuele diversiteit en ondersteunt de zelfacceptatie, emancipatie en sociale inclusie van queer moslims. Activiteiten zijn het organiseren van bijeenkomsten, belangenbehartiging, empowerment en voorlichting.

Movisie is het landelijke kenniscentrum voor sociale inclusie en ondersteunt de emancipatie van LGBT-personen via het ontwikkelen van trainingen en voorlichtingsmaterialen, en via belangenbehartiging,  onderzoek en beleidsbeïnvloeding. 

LGBT Asylum Support ondersteunt LGBTI-asielzoekers in Nederland. Zij zoeken op een veilige manier contact deze groep asielzoekers, verwijzen hen door naar relevante organisaties en organiseren veilige noodopvang. Daarnaast doen zij aan belangenbehartiging en voorlichting voor lokale en landelijke overheden.

Roze in Blauw is een netwerk van LGBT-politiemedewerkers. Zij onderhouden een meldpunt voor slachtoffers van anti-LGBT-haatmisdrijven en discriminatie. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij het doen van aangifte, doorverwijzing naar hulpverlening en bij mediation. Zij trainen collega’s en genereren zichtbaarheid door deelname aan LGBT-evenementen zoals de Pride.