Rechtdoen

Herstelrecht is een andere manier van ‘rechtdoen’. In dit onderdeel leer je meer over wat rechtvaardigheid of recht doen betekent volgens de filosofie van het herstelrecht.

Bekijk allereerst de volgende video.

Rechtdoen’ kan op verschillende manieren. In deze training heb je al geleerd dat het herstelrecht een alternatief is op het conventionele (straf)rechtssysteem dat vooral is gebaseerd op een retributief perspectief. Het retributieve en herstelgerichte perspectief worden onderscheiden door verschillende kenmerken.

Selecteer hieronder wat volgens u de kenmerken van herstelrecht zijn.