Slot

Gefeliciteerd! Je hebt module 2 van de e-learning succesvol afgerond.

We hopen dat je meer inzicht hebt gekregen in de filosofie en de voordelen van het herstelrecht en dat je een beter beeld hebt gekregen van de principes en waardes van het herstelrecht, evenals de vaardigheden die een facilitator nodig heeft. Daarnaast hebben we stilgestaan bij het juridisch kader betreffende herstelrecht op zowel Europees als nationaal niveau.
We hopen dat deze module je aan het denken heeft gezet dat er ook andere manieren zijn om recht te doen dan de manier die in het conventionele strafrechtsysteem wordt aangeboden.