Sociaal kader

Naast wetgeving is ook de sociale acceptatie van LHBT’ers in jouw land belangrijk. In de volgende tekst lees je hier meer over.
Welke initiatieven zijn er zoal? En hoe wordt in jouw land de acceptatie van LHBT’ers gepromoot?

Huidige sociale acceptatie van LHBT-personen in Nederland.

De algemene publieke opinie is positief ten aanzien van LHBT-personen. Zij zelf ervaren echter minder sociale cohesie, meer gevoelens van onveiligheid en worden in de openbare ruimte meer dan heteroseksuelen getreiterd en lastig gevallen. Op het werk maken zij vaker grensoverschrijdend gedrag en conflicten mee. Het aantal geweldsdelicten tegen lesbische en homoseksuele personen neemt al jaren af, maar dat is niet het geval bij biseksuele personen en transgenders. Met name jonge transgenders worden veel vaker dan LHB-personen gepest en zijn vaker het slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld.

Nederlandse initiatieven om de acceptatie van LHBT-personen te bevorderen

Shared Pride, Shared Happiness (een alliantie van LHBT-organisaties) heeft een strategisch partnerschap gesloten met het Ministerie van OCW om de sociale acceptatie en veiligheid van LHBT’s te bevorderen. De overheid ondersteunt netwerken van kwetsbare LHBT-groeperingen, zoals MARUF, een stichting voor queer moslims in Nederland, het Christelijke LHBTI netwerk,  het Europeese Queer Muslim Network en andere internationale netwerken. Vele gemeenten werken onder de noemer “Rainbow Cities” samen met lokale LHBT-groepen, lokale anti-discriminatie bureau’s en maatschappelijke organisaties. De overheid kent diverse interne LHBT-allianties, zoals het Pride Platform voor overheidspersoneel in de publieke sector, Roze in Blauw binnen de politie en  Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht voor militair personeel. Het voortgezet onderwijs is sinds 2012 verplicht om onderwijs over gender- en seksuele diversiteit aan te bieden.

Nederlandse Initiatieven om LHBT-personen te beschermen tegen haatmisdrijven

Met publiekscampagnes wordt het melden van haatmisdrijven bevorderd. Via de lokale antidiscriminatie bureaus worden meldingen van haatmisdrijven centraal geregistreerd. De overheid ondersteunt Gay-Straight Alliances of Gender and Sexuality Alliances (GSAs) op scholen. Dit zijn netwerken van leerlingen en studenten om hun weerbaarheid te bevorderen en de hun veiligheidsbeleving op scholen te bevorderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, (COA) en het COC hebben een convenant ondertekend om geweld en discriminatie tegen LHBTI-personen in de opvang aan te pakken.