Vormen van herstelrecht

Je weet nu een beetje wat het herstelrecht inhoudt. We willen je verder meenemen in het werken met het herstelrecht en je laten zien dat het herstelrecht op verschillende manieren kan worden toegepast. Lees hiervoor het onderstaande document.  

Het herstelrecht is flexibel en kan in verschillende vormen worden toegepast. Deze vormen worden kort genoemd.

Bij slachtofferdaderbemiddeling gaan de dader en het slachtoffer met elkaar in gesprek met behulp van een getrainde facilitator. Het slachtoffer en dader kunnen elkaar face-to-face ontmoeten of indirect, bijvoorbeeld door het sturen van brieven of het communiceren met elkaar via de facilitator. Het proces moet veilig zijn voor beide partijen en de dader moet zijn verantwoordelijkheid voor de daad  accepteren, of in ieder geval niet ontkennen.

Community and family group conferencing richt zich op het samenbrengen van het slachtoffer, de dader, hun families en in sommige gevallen de gemeenschap. De partijen nemen deel aan een professioneel geleid proces waarin wordt gekeken naar de consequenties die de daad heeft gehad en wat een wenselijke uitkomst van dit proces zou zijn. Daarnaast zal worden bekeken hoe voorkomen kan worden dat het opnieuw zal gebeuren. Deze vorm van herstelrecht wordt gebruikt om de dader met de gevolgen van zijn gedrag te confronteren en de hieruit voortvloeiende pijn en schade te herstellen. Doordat het netwerk van de dader erbij betrokken wordt, is er een grotere kans dat de dader ook daadwerkelijk de overeengekomen afspraken na zal komen.

In sentencing circles nemen het slachtoffer, de dader, hun families maar ook de rechter, politie en de officier van justitie plaats in een kring. Samen wordt gekeken wat de beste manier is om het conflict op te lossen. De behoeftes van het slachtoffer, het beschermen van de maatschappij, het herstel en een wenselijke straf worden in deze kring besproken. Deze vorm van herstelrecht is alleen mogelijk wanneer de dader schuld heeft bekend en kan worden uitgevoerd als onderdeel van het strafproces.

Peacemaking circles worden gebruikt om beschadigde relaties en de harmonie in een gemeenschap te herstellen. Partijen die direct betrokken bij het  conflict zijn, zitten samen in een kring met een getrainde facilitator. De oorzaken van het conflict worden besproken en de partijen proberen het conflict op te lossen. Daarnaast is er aandacht voor het herstel en het voorkomen van toekomstige problemen.  

Reparative probation  betekent dat de dader en de rechter een overeenkomst afsluiten. De rechter legt een voorwaardelijke straf op, die enkel ten uitvoer zal worden gelegd wanneer de dader zich niet houdt aan de herstelgerichte voorwaarden in het contract. Bij deze voorwaarden kun je denken aan herstelgerichte activiteiten voor de gemeenschap en het slachtoffer.