Moduł 1A

Witaj w pierwszym module e-learningowym!

Po ukończeniu pierwszego modułu zdobędziesz wiedzę o terminologii dotyczącej problematyki LGBT oraz potrzebach ofiar przestępstw z nienawiści będących osobami LGBT. Ten moduł został podzielony na dwa podmoduły. Podmoduł pierwszy zawiera informacje ogólne o środowisku i terminologii LGBT oraz o przestępstwach z nienawiści. Podmoduł drugi zawiera informacje o sytuacji prawnej i społecznej związanej z akceptacją osób LGBT w Twoim kraju. Poniżej znajdziesz przegląd zagadnień poruszanych w tym module.

Z pierwszego podmodułu dowiesz się więcej o terminologii LGBT i przestępstwach z nienawiści wobec osób LGBT. Przejdź do pierwszego zadania.