Moduł 1B

W tym podmodule dowiesz się więcej o regulacjach prawnych dotyczących problematyki LGBT i organizacjach świadczących pomoc osobom LGBT. Wszystkie informacje w nim zawarte odnoszą się do Europy i Twojego kraju. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sytuacji w innych krajach objętych projektem, możesz pobrać wszystkie dokumenty w języku angielskim na końcu tego podmodułu.