Moduł 2A

Witaj w drugim module e-learningowym!

Po ukończeniu tego modułu zdobędziesz wiedzę o filozofii i korzyściach płynących ze sprawiedliwości naprawczej. Ten moduł został podzielony na dwa podmoduły. Pierwszy z nich zawiera informacje o pochodzeniu sprawiedliwości naprawczej (SN), jej zasadach, wartościach i dowodach skuteczność. Podmoduł drugi zawiera informacje o ramach prawnych sprawiedliwości naprawczej oraz możliwościach i dostępności sprawiedliwości naprawczej w Twoim kraju. Poniżej znajdziesz przegląd zagadnień poruszanych w tym module.

Z pierwszego podmodułu dowiesz się o pochodzeniu, dowodach jej skuteczności i rodzajach sprawiedliwości naprawczej. Przejdź do pierwszego zadania.