Potrzeby ofiar

Aby móc wspierać i pomagać ofiarom przestępstw z nienawiści, należy być świadomym ich potrzeb. W poniższym dokumencie znajdziesz potrzeby ofiar przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT.

Aby odpowiednio reagować na przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT, trzeba znać potrzeby tej specyficznej grupy ofiar. Niektóre z potrzeb wymienionych poniżej są charakterystyczne dla wszystkich ofiar przestępstw.

Bezpieczeństwo osobiste. Doświadczenie przestępstwa z nienawiści powoduje, że większość ofiar nie czuje się bezpieczna. Mają one głęboką potrzebę poczucia bezpieczeństwa i ochrony.

Pomoc praktyczna. Ofiary przestępstw
z nienawiści mogą potrzebować różnego rodzaju praktycznej pomocy, np. porady medycznej, prawnej, czy dotyczącej kwestii ubezpieczeniowych.

Wsparcie emocjonalne i psychospołeczne. Mimo że potrzeby emocjonalne różnych osób są różne, istnieją potrzeby podzielane przez większość ofiar przestępstw
z nienawiści. Chcą one, aby im uwierzono, uznano ich krzywdę, potraktowano poważnie, wysłuchano i zrozumiano.

Poufność i zaufanie. Ofiary przestępstw
z nienawiści mogą odczuwać brak zaufania do społeczeństwa, a nawet świata. Co więcej, zwłaszcza w przypadku osób LGBT poufność jest niezwykle ważna, jeżeli osoba ta nie dokonała coming outu.

Informacje i porady. Gdy ofiary przestępstw z nienawiści decydują się na zgłoszenie przestępstwa, muszą zostać poinformowane o swoich prawach. Ponadto, potrzebują one informacji na temat wsparcia, które mogą uzyskać.

Pomoc w kontekście sądownictwa karnego. Ważne jest, aby ofiary w pełni rozumiały procedury postępowania karnego w ich konkretnym przypadku. Muszą być one również informowane
o postępach w sprawie. Wymiar sprawiedliwości karnej to jeden ze sposobów pokazania ofiarom, sprawcom
i społeczeństwu, że przestępstwa
z nienawiści są traktowane poważnie.

Traktowanie z szacunkiem i godnością. Ofiarom należy pomagać w sposób profesjonalny, z szacunkiem oraz tak, aby zapobiec ich wtórnej wiktymizacji.

Podejście skoncentrowane na ofierze. Wszystkie ofiary są jednostkami
o indywidualnych potrzebach i to one powinny być zawsze w centrum oferowanego wsparcia.