Refleksja

Napisz własnymi słowami aneks do legislacji w Twoim kraju, który pomógłby wzmocnić pozycję osób LGBT.