Wprowadzenie do przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT

Jak sądzisz? Czy poniższe sytuacje można zakwalifikować jako przestępstwa z nienawiści wobec osób LGBT?