Zasady i wartości

Jak już wiesz, sprawiedliwość naprawcza to alternatywne podejście do przestępstw i konfliktów. Jest to odmienne spojrzenie na sprawiedliwość i dlatego opiera się na innych zasadach i wartościach niż wymiar sprawiedliwości retrybutywnej. W tej części szkolenia dowiesz się więcej o zasadach i wartościach z nią związanych.

Cele i wartości

SN to sposób reagowania na przestępstwa, konflikty i niesprawiedliwość. Polega ona na odniesieniu się do przyczyn konfliktu. Podejście naprawcze ma zastosowanie
w przypadku wielu sprawców i wykroczeń, zarówno pomniejszych, jak też poważnych. Chociaż SN może być stosowana w różnych formach i w przy różnych przestępstwach, opiera się na pewnych ogólnych celach, zasadach i wartościach. Główne cele programów SN to:

 • wspieranie ofiar, dopuszczenie ich do głosu i zachęcanie do wyrażania potrzeb
 • naprawianie relacji zniszczonych
  w wyniku przestępstwa
 • potępianie przestępstw jako niedopuszczalnych i potwierdzanie wartości wyznawanych przez społeczność
 • doprowadzanie do spotkania sprawcy
  i ofiary
 • zachęcanie uczestników, zwłaszcza sprawców, do wzięcia odpowiedzialności
 • rozpoznanie rezultatów naprawczych
  i naprawianie szkód wyrządzonych
  w wyniku przestępstwa
 • zmniejszanie recydywy poprzez zachęcanie sprawców do zmian
  i ułatwianie ich reintegracji ze społecznością.

Bardzo ważne w procesie SN są wartości tego procesu, jak na przykład:

 • bezpieczne środowisko dla wszystkich stron
 • skupienie na szkodach i ich naprawie
 • aktywne i dobrowolne uczestnictwo zarówno ofiary, jak i sprawcy
 • szacunek
 • prawda
 • poczucie sprawiedliwości
 • szacunek dla ludzkiej godności
  i zapobieganie wtórnej wiktymizacji

SN i wymiar sprawiedliwości karnej

SN może być stosowana w różnych momentach, zarówno w ramach wymiaru sprawiedliwości karnej, jak i poza nim. Jednak podejście naprawcze może być łączone z tradycyjnym procesem karnym
i jego sankcjami. W niektórych krajach SN stosowana jest na różnych etapach postępowania karnego.

Dostępność SN

Zastosowanie SN w Europie jest nadal niewielkie (2-12%).

Obrazek zawiera graficzne przedstawienie sprawiedliwości naprawczej. Przyjrzyj się mu.

Wyjaśnij własnymi słowami filozofię naprawczej sprawiedliwości, używając tego kwiatu naprawczej sprawiedliwości.