Zgłaszanie przestępstw

Zgłaszanie przestępstw z nienawiści przyczynia się do uznania problemu. Dlatego ważne jest, aby pomagać ofiarom przy zgłaszaniu tych przestępstw. Jednak wiele ofiar przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT nie zgłasza ich.

Czy potrafisz podać co najmniej trzy powody, dla których osoby LGBT nie zgłaszają przestępstw z nienawiści?

Zapoznaj się z poniższą infografiką, przedstawiającą zarys kilku najważniejszych powodów, da których ofiary przestępstw z nienawiści nie decydują się na zgłoszenie przestępstwa.